Over een tijdje is het alweer zomervakantie. Leerlingen ruilen dan weer de schoolbanken in voor zon, zee en strand. Het is voor de scholen in het primair onderwijs echter ook weer een periode om te reflecteren op het vorige schooljaar en vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar. Het is dan ook belangrijk dat scholen het afgelopen schooljaar kritisch onder de loep nemen. Door kritisch te reflecteren kun je verbeterpunten aanstippen om positieve vernieuwingen te realiseren voor het volgende schooljaar. Maar hoe realiseer je nu vernieuwing waardoor je coaching in het primair onderwijs op peil blijft? We geven je een aantal tips om verandering door te voeren. 

Wat bedoelen we met onderwijsvernieuwing 

Laten we eerst even verder ingaan op het begrip onderwijsvernieuwing. Met onderwijsvernieuwing bedoelen we dat je op basis van een doelgericht proces veranderingen implementeert in het onderwijs. Dit kan alleen worden gerealiseerd op basis van een kritische reflectie van het voorgaande jaar. Onderwijsvernieuwing kan ook niet alleen door het schoolbestuur zelf worden gerealiseerd. Positieve vernieuwing kan alleen worden gerealiseerd wanneer de belangen van leraren, ouders en leerlingen mee worden gewogen. Vernieuwing kan zowel plaatsvinden op het gebied van leerpraktijken als op het gebied van vormgeving of organisatie. 

De stappen om vernieuwing te realiseren

De eerste stap om vernieuwing te realiseren is door te reflecteren op het vorige schooljaar. Wat ging er goed en wat kan er beter? Hoe hebben de leerlingen het afgelopen schooljaar ervaren? Deze en andere vragen dien je binnen je team kritisch te beantwoorden. Zorg ervoor dat iedereen zijn of haar mening geeft. Alleen zo kun je verandering realiseren dat door iedereen wordt gedragen. Vervolgens ga je met je collega’s vooruit plannen. Dit kun je doen aan de hand van brainstormsessies waarmee je met je team vernieuwingen bedenkt. Vergeet tenslotte ook zeker niet om tussendoor te evalueren. Zo blijf je gedurende het proces kritisch.

Volg je een rolmodel of ben je een pionier 

Wanneer je aan de slag gaat met het doorvoeren van vernieuwingen kun je als school eigenlijk twee rollen aannemen. Zo kun je met je vraagstukken eens bij andere scholen langsgaan. Er zijn namelijk vaak al andere scholen die voor dezelfde vraagstukken vernieuwingen hebben doorgevoerd. Je volgt dan andere scholen als rolmodel. Je kunt er zeker je voordeel mee doen aangezien je het wiel niet altijd opnieuw hoeft uit te vinden. Ben je de eerste school die een bepaalde vernieuwing doorvoert? Dan ben je een pionier. Doe er dan ook alles aan om een positieve verandering door te voeren zodat jij nu voor andere scholen een rolmodel kunt zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *